BASIN BÜLTENİ

BASIN BÜLTENİ

 

 

YEDİ SEKTÖRE TAZE KAN GMKA’DAN!

GMKA A.Ş., resmi ve gayrı resmi kurum, kuruluş ve şahısların ihtiyaçları doğrultusunda Türkiye’de harp silah ve mühimmat yapan hususi sanayi müesseselerin kontrolü hakkındaki 1763 sayılı kanunun 1 Şubat 1995 tarih ve 22188 sayılı resmi gazetede yayınlanan kontrole tabi silah ve mühimmat listesi, patlayıcı maddelerle ilgili 199/12028 karar sayılı tüzük esaslarına uymak ve ilgili mercilerden izin almak kaydıyla, Savunma Sanayi ile ilgili olacak gerek proje bazında ve gerekse bir firmanın lisansı altında her türlü ana malzeme, cihaz veya parça ile yedek parçalarının, alımı, satımı, üretimi, ithalat ve ihracata dayalı dış ticaret suretiyle savunma sanayine dahil bilcümle konularla iştigal, bilgisayar ve bilgisayar donanımı, bilgisayar yazılımları ve bunların geliştirilmesi ile bu sistemlerin savunma sanayine uyarlanacak programlarının yapımı ve uygulaması, uygulamaları, elektronik donanımlar ve bunların da inşaat-tesisat-bilgisayar ve savunma sanayinde kullanılması bunların ithalat, ihracat, mümessillik ve pazarlaması işleri ile iştigal edebilir.

Şirketin amaç ve konusu konfeksiyon ile ilgili her çeşit iptidai, yarı mamul ve mamul malzemenin imali, bunların ticareti, her nevi giyim eşyası, giyim eşyası yardımcı malzemesi, aksesuarları, Teknik tekstil ürünleri (Soğuk iklim kıyafetleri, NBC elbiseleri ), iş ve açık hava kıyafetleri, nükleer, biyolojik ve kimyasal savaş araçlarına karşı kullanım için korucu giysiler, koku giderici arazi doldurma tekstil örtüleri imali, ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini yapar.

İnşaat ve taahhüt, elektrik elektronik, plastik, metal, akaryakıt, ve danışmanlık sektörlerinde hizmet vermek üzere çalışmalarına başlamıştır. Merkezi Ankara, Çankaya’da bulunan şirketimiz, yukarıda bahsedilen, inşaat ve taahhüt sektöründe her konuda proje üretiminden inşanın tamamlanmasına kadar geçen süreçte gereken ihtiyaçları karşılayabilecek; elektrik elektronik, plastik, metal ve akaryakıt sektörlerinde her türlü mamul ve yarı mamul imalatı, ham madde ve ürün ithalat ve ihracatı, dağıtımı, toptan ve perakende satışını yapabilecek ve başta NATO Stok Numarası (NSN) ve NATO Firma Kodu (NCAGE) alım sürecinde yer alan aşamalar başta olmak üzere, alanı ile ilgili her konuda danışmanlık hizmeti verebilecek yetkinliğe sahiptir.

Şirketimiz, Katar, Dubai ve Azerbaycan başta olmak üzere, çeşitli Ortadoğu ve Arap ülkeleri ile Türkî cumhuriyetler ile hem bu ülkelerin ihtiyaçları dâhilindeki projelerin gerçekleştirilmesi, hem de ülkemizde üretilecek olan ileri teknoloji ürünlerinin ihracatı ile hâlihazırda var olan ticari köprüleri geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Şirketimiz, tüm bunların yanında, ileri teknoloji ürünlerinin üretimi ve hâlihazırda var olan ileri teknoloji ürünlerinin gerektirdiği yazılım ve donanımın imalat, ithalat ve ihracatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacı olan tüm tedarik ürünlerini ve her türlü elektrik, elektronik ve yazılımsal teçhizatın temin edilmesi konusunda da çalışmalarda bulunmayı hedeflemektedir.

Şirketimiz ve faaliyetlerimiz hakkında daha fazla bilgiye, web sitemiz www.gmkas.com adresinden ve web sitemizde bulunan diğer iletişim kanallarımızdan ulaşılabilir.