HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

 

 

Merkezi Ankara’da bulunan firmamızın hizmet verdiği bazı alanlar şunlardır:

  • Savunma Sanayi

Türkiye’de harp silah ve mühimmat yapan hususi sanayi müesseselerin kontrolü hakkındaki 1763 sayılı kanunun 1 Şubat 1995 tarih ve 22188 sayılı resmi gazetede yayınlanan kontrole tabi silah ve mühimmat listesi, patlayıcı maddelerle ilgili 199/12028 karar sayılı tüzük esaslarına uymak ve ilgili mercilerden izin almak kaydıyla, Savunma Sanayi ile ilgili olacak gerek proje bazında ve gerekse bir firmanın lisansı altında her türlü ana malzeme, cihaz veya parça ile yedek parçalarının, alımı, satımı, üretimi, ithalat ve ihracata dayalı dış ticaret suretiyle savunma sanayine dahil bilcümle konularla iştigal, bilgisayar ve bilgisayar donanımı, bilgisayar yazılımları ve bunların geliştirilmesi ile bu sistemlerin savunma sanayine uyarlanacak programlarının yapımı ve uygulaması, uygulamaları, elektronik donanımlar ve bunların da inşaat-tesisat-bilgisayar ve savunma sanayinde kullanılması bunların ithalat, ihracat, mümessillik ve pazarlaması işleri ile iştigal edebilir.

Şirketin amaç ve konusu konfeksiyon ile ilgili her çeşit iptidai, yarı mamul ve mamul malzemenin imali, bunların ticareti, her nevi giyim eşyası, giyim eşyası yardımcı malzemesi, aksesuarları, Teknik tekstil ürünleri (Soğuk iklim kıyafetleri, NBC elbiseleri ), iş ve açık hava kıyafetleri, nükleer, biyolojik ve kimyasal savaş araçlarına karşı kullanım için korucu giysiler, koku giderici arazi doldurma tekstil örtüleri imali, ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini yapar.

  • İnşaat & Taahhüt

Şirketimiz, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarının inşaat işleri, devletin ihtiyacı olan altyapı ve bayındırlık tesisleri gibi yapılar; ahşap, yarı ahşap, betonarme konut veya toplu konut alanları ile işyerlerinin inşası; konusu ile ilgili olarak çeşitli yapıların elektrik, tesisat ve hafriyat konularında çalışmaları yapılması; mesken ve işyerlerinin peyzaj ve çevre düzenlemelerinin ve fabrika ve tesislerin komple inşaat ve montaj işlerinin uygulanması konusunda hizmet vermektedir. Bunların yanında boru ve enerji nakil hatları ile telefon, telgraf vb. diğer havi nakil hatlarının yapım, montaj, bakım, onarım ve restorasyonları da yapılmaktadır.

Ek olarak, yapılarda kullanılan inşa malzemeleri; su, kalorifer, doğalgaz, havagazı ve sıhhi tesisat makine ve malzemeleri; yapılarda kullanılan beton, harç, mamul ve yarı mamul izolasyon malzemeleri ile bilimum inşaat malzemelerinin ithalat ve ihracatı da yapılmaktadır.

  • Elektrik & Elektronik

Şirketimiz, halihazırda varolan, yapımı süren ya da tarafımızca inşa edilen yapıların elektrik tesisatlarının oluşturulması dışında, elektrik tesisatı ile ilgili bileşenlerin alım satımı, ithalatı ve ihracatı ile her türlü elektrik tesisatının bakımı, onarımı, servisi ile ilgili de hizmet vermektedir. Bunların yanında, şirketimizin her türlü haberleşme ve sistem cihazları, bilgisayar ve çevre birimleri, bilgisayar yazılımları, test ölçüm ayar ve kontrol cihazları, ses ve görüntü kaydeden ve oynatan/yansıtan cihazlar ile dayanıklı tüketim malları, tıbbi elektronik devre elemanları ve yarı mamüllerinin üretimi konusunda da yetkinliği vardır.

  • Akaryakıt

GMKA, akaryakıt sektöründe ham petrol, benzin, gaz, motorin, fueloil, petrolden yapılan ürünler, asfalt, zift ve katkı maddelerinin ticaretini yapma, yükleme, boşaltma, depolama, dağım ve dolum tesislerinin kurulumu; petrol açma, çıkarma ve nakletme gibi faaliyetlerde kullanılan araç, gereç ve yedek parçalarının ticaretini yapmaktadır.

Bütün bunların yanı sıra, şirketimiz sıvılaştırılmış petrol gazı, oksijen gazı, argon, eton, helyum ve diğer asal gazların depolanması, muhafazası, dolum tesislerinin kurulması ile araçların LPG dönüşüm ve servis işlemleri ile bu konuda gereken tüm malzemenin toptan alım satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı konularında da hizmet vermektedir.

  • Plastik

Şirketimiz, lastik, kauçuk ve plastik profil ve profille ilgili her türlü mamul ve malzemenin; toz, granül veya levha plastikten mamul kapların; tarımda ve ziraatte kullanılan her türlü plastikten mamul ürünün; inşaat sanayi ve konutlarla ilgili her türlü plastik ürünün ve konusu ile ilintili olarak ambalaj, saklama ve depolama malzemelerinin imalatı, alımı, satımı, ithalat ve ihracatının yanı sıra plastik hammaddelerinin alım satımı ve plastik kalıplar ile makinelerin toptan ve perakende alım-satımı, dağıtımı, ithalatı ve ihracatı konularında hizmet vermektedir.

  • Metal

Şirketimiz, yurdumuzda ihtiyaç olan, özellikle dökme demir, çelik, alüminyum, magnezit, kobalt, kurşun, kalay, bakır, krom gibi madenlerin cevher veya işlenmiş halleri ile alaşımlarının ithalat, ihracat, pazarlama, dahili ticareti ve mümessilliği konusunda hizmet vermektedir. Ek olarak, demir çelik sanayi dahilinde üretilen ve kullanılan sac, teneke, profil, boru vs. gibi mamül ve yarı mamüller ile her türlü özel alaşımlı metaller, camlar, pleksiglaslar, bakır galvanizli teller, demir ve sac levhaların ithalat, ihracat ve dahili ticareti konularında da yetkindir.

Ayriyeten, şirketimiz demir çelik sanayinin gerektirdiği bütün çelik makine gövdelerinin imali, alımı, satımı, ihracatı ve ithalatı konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Her türlü şekillendirilmiş demir çelik ürünlerinin proje safhasından başlayarak imalatının ve montajının yapılması da hizmetlerimiz arasında yer almaktadır.

  • Danışmanlık

GMKA A.Ş. olarak, pek çok sektörde hizmet vermemizin yanı sıra, bu sektörlerdeki yetkinliğimizsayesinde, şahıs, kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu noktalarda danışmanlık hizmeti de vermekteyiz. Danışmanlık hizmetimiz, hizmet verdiğimiz sektörlerin herhangi birinde, bir projenin oluşturulmasından tamamlanmasına kadar olan süreçteki bütün adımları kapsamaktadır.

Hizmet verdiğimiz sektörlerin yanı sıra, Milli Kodlandırma Büroları tarafından verilen NATO Stok Numarası (NSN) ve NATO Firma Kodu (NCAGE) konularında da danışmanlık hizmeti vermekteyiz.