HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

 

 

Merkezi Ankara’da bulunan firmamızın hizmet verdiği bazı alanlar şunlardır:

  • Savunma Sanayi

Türkiye’de harp silah ve mühimmat yapan hususi sanayi müesseselerin kontrolü hakkındaki 1763 sayılı kanunun 1 Şubat 1995 tarih ve 22188 sayılı resmi gazetede yayınlanan kontrole tabi silah ve mühimmat listesi, patlayıcı maddelerle ilgili 199/12028 karar sayılı tüzük esaslarına uymak ve ilgili mercilerden izin almak kaydıyla, Savunma Sanayi ile ilgili olacak gerek proje bazında ve gerekse bir firmanın lisansı altında her türlü ana malzeme, cihaz veya parça ile yedek parçalarının, alımı, satımı, üretimi, ithalat ve ihracata dayalı dış ticaret suretiyle savunma sanayine dahil bilcümle konularla iştigal, bilgisayar ve bilgisayar donanımı, bilgisayar yazılımları ve bunların geliştirilmesi ile bu sistemlerin savunma sanayine uyarlanacak programlarının yapımı ve uygulaması, uygulamaları, elektronik donanımlar ve bunların da inşaat-tesisat-bilgisayar ve savunma sanayinde kullanılması bunların ithalat, ihracat, mümessillik ve pazarlaması işleri ile iştigal edebilir.

Şirketin amaç ve konusu konfeksiyon ile ilgili her çeşit iptidai, yarı mamul ve mamul malzemenin imali, bunların ticareti, her nevi giyim eşyası, giyim eşyası yardımcı malzemesi, aksesuarları, Teknik tekstil ürünleri (Soğuk iklim kıyafetleri, NBC elbiseleri ), iş ve açık hava kıyafetleri, nükleer, biyolojik ve kimyasal savaş araçlarına karşı kullanım için korucu giysiler, koku giderici arazi doldurma tekstil örtüleri imali, ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini yapar.

  • Elektrik & Elektronik

Şirketimiz, halihazırda varolan, yapımı süren ya da tarafımızca inşa edilen yapıların elektrik tesisatlarının oluşturulması dışında, elektrik tesisatı ile ilgili bileşenlerin alım satımı, ithalatı ve ihracatı ile her türlü elektrik tesisatının bakımı, onarımı, servisi ile ilgili de hizmet vermektedir. Bunların yanında, şirketimizin her türlü haberleşme ve sistem cihazları, bilgisayar ve çevre birimleri, bilgisayar yazılımları, test ölçüm ayar ve kontrol cihazları, ses ve görüntü kaydeden ve oynatan/yansıtan cihazlar ile dayanıklı tüketim malları, tıbbi elektronik devre elemanları ve yarı mamüllerinin üretimi konusunda da yetkinliği vardır.

  • Danışmanlık

GMKA A.Ş. olarak, pek çok sektörde hizmet vermemizin yanı sıra, bu sektörlerdeki yetkinliğimizsayesinde, şahıs, kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu noktalarda danışmanlık hizmeti de vermekteyiz. Danışmanlık hizmetimiz, hizmet verdiğimiz sektörlerin herhangi birinde, bir projenin oluşturulmasından tamamlanmasına kadar olan süreçteki bütün adımları kapsamaktadır.

Hizmet verdiğimiz sektörlerin yanı sıra, Milli Kodlandırma Büroları tarafından verilen NATO Stok Numarası (NSN) ve NATO Firma Kodu (NCAGE) konularında da danışmanlık hizmeti vermekteyiz.