TEKNİK TALEP FORMU

TEKNİK TALEP FORMU

 

Ad*

Soyad*

Firma Ünvanı

E-mail*

Cep Telefonu*

Sabit Telefon

İl*

İlçe*

Adres*

Marka*

Model*

Seri no*

Kapasite*

Cihaz Problemi*

Açıklama

Gizlilik Sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum.

GMKA A.Ş.’i genel hüküm ve şartlara (bundan böyle “Hüküm ve Şartlar” olarak anılır) uygun olarak üstlenir ve benzer şekilde tüm hizmet öneri ve teklifleri aynı şartlara tabidir. Ticaret koşullarımız işimizin başlangıcından önce kabul edilir. Tüm sonuçlanan kontratlar, sözleşmeler ve diğer düzenlemeler, sadece bu gibi düzenlemeler ya da kontratların yapıldığı ya da gerçekleştirildiği bölgenin kanununun Hüküm ve Şartlar’ın herhangi birisinin önüne geçmesi hali dışında her hususta bu Hüküm ve Şartlar aracılığıyla yönetilecektir ve böyle bir durumda belirtilen yerel kanun, sadece bu Hüküm ve Şartlar ile uyuşmaz olması durumları dışında, her yerde geçerli olacaktır.
Firma; kaybolan kaybolmuş ya da incelenmesi istenilen verilerin tespiti ve kullanılabilir hale getirilmesi ile meşgul olan ticari bir kurumdur. Bu sıfatla veri kurtarma, adli bilişim, doğrulama, muayene ve benzer işlemleri; firma tarafından kabul edildiği şekilde tavsiye ve özel hizmetler sağlar aynı zamanda benzer meselelerle bağlantılı olarak bahsedilen işlemlere ilişkin danışmanlık hizmetleri sağlar.
1 Firma tarafından müşteri cihazı üzerinde yapılan veri kurtarma çalışmasından sonra önceden müşterinin belirttiği veriler kurtarılmadıkça ya da herhangi bir veri kurtarma işlemi başarılı olmadıkça veri kurtarma bedeli talebi olmayacaktır.
2 Firma tarafından veri kurtarma işlemi tamamlandıktan sonra veri talebi olursa (sadece belli bir oranda kurtarılmış veya kurtarılan veriler kullanılamaz olsa bile), Analiz raporunda belirtilen teklif üzerinden indirim yapılmamaktadır.
3 Disk sahibi firmaya veri kaybının nasıl gerçekleştiğini tam olarak ve doğru bir şekilde bilgi vereceğini taahhüt eder. Firmaya veri kaybının nasıl yaşandığını eksik ya da yanlış verilmesinden dolayı oluşacak masraflar müşteri tarafından karşılanır. 19. Maddede ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
4 Veri kurtarım işlemi firmanın uzman personeli tarafından onaylanıp kurtarılma sürecinde teknik uzman yöntemleri esas alınarak yapılmaktadır. Firma veri kurtarım işlemleri için Ankara Merkez Laboratuvarındaki tüm uzman personel ve gelişmiş teknolojisini kullanacağını taahhüt eder.
5 Veri kurtarma işlemleri yurt içi ve yurt dışı teknik personellerinin belirlediği yöntemler kullanılarak yapılacaktır. Yapılacak işlemler sonucunda firma verilerin kurtarılacağını garanti etmez.
6 Firma (Türkiye Ankara’da bulunan laboratuvarlarında) analiz sürecinin kendi tüm kaynak ve teknolojisi ile gerçekleştirerek doğru bulgular sunacağını garanti eder.
7 Firma, analiz sonucunda teklif edilen işlem ücretinin, müşteri ve GMKA A.Ş. arasında sağlanan mutabakat sonucunda belirtilen fiyatlar içerisinde olacağını taahhüt eder. Analiz raporunda belirtilen ücrete ek olarak yurt dışı desteği eklenebilir.
8 Firma işlem ücretleri USD olarak belirlenir. İşlem için % 18 KDV eklenmektedir.
9 Veri kurtarma işlemi tamamlandıktan sonra müşteri Firma tarafından yazılı olarak bilgilendirilecektir. Yazılı bildirimden sonra 30 gün sonunda teslim alınmadığı takdirde işlem iptal edilir. Tekrar işlem yapılması durumunda analiz ücretinin % 20 oranında fazla ücretle ücretlendirilir.
10 Teslim sonrasında oluşan herhangi bir problem eksik ve/veya bozuk olan dosya teslim alındıktan sonra 2 iş günü içerisinde firmaya yazılı olarak bildirilmelidir.
11 Müşteri tarafından veri kurtarılması yapılacak cihazın yanlış gönderilmesi durumunda, yanlış cihaz üzerinde yapılacak tüm işlem masrafları müşteri tarafından karşılanır. Firma’nın bu tür durumlarda herhangi bir sorumluluğu yoktur.
12 Müşteri veri kurtarılmasını istediği cihazları elden getirebilir ya da firmanın adresine kargo şirketleri aracılığı ile alıcı ödemeli gönderebilir.
13 Firmanın yapacağı veri kurtarma işlemleri tüm “Gizlilik Sözleşmesi’ne” istinaden müşteri mahremiyetine dikkat edilerek veri kontrolü yapılmakta olduğundan yalnızca disk ile ilgili firmanın yetkilisi ya da disk sahibi kontrolü yapabilir.
14 Veri kurtarımı için fiziksel olarak müdahale edilen cihazlar iade edilmeden arşivlenmektedir.
15 Firma müşteriye gönderdiği cihazları en iyi şekilde paketleyip muhafaza ederek müşteriye geri gönderir. Müşteri tarafından teslim alınan cihazların teslimden sonra tekrar kontrol edilip, olumsuz bir durumda 03124959919 numaralı telefona ya da info@gmkas.com adresine yazılı olarak bildirmelidir.
16 Veri kurtarımı için fiziksel olarak müdahale edilen cihazlar arşivlenmektedir. Müşteri veri kurtarılan cihazı talep etmesi durumunda konu disk aktarım diski teslim edildikten sonra gönderilir.
17 Firma’ ya gönderilen kargolar ücretsiz olup, iade veya başarısız işlemler sonrası firma tarafından gönderilen cihazların kargo ücreti müşteriye aittir.
18 Firma veri güvenliği ve müşteri mahremiyeti sebebi ile kurtarılan verileri saklamaz. Müşterilerin aynı verileri kaybetmesi durumunda tekrar aynı işlem yapılarak güncel işlem ücreti alınır.
19 Firmaya veri kurtarımı için teslim edilen tüm cihazlar ve bu cihazlarda oluşan veri kaybının nasıl olduğu, veri kaybı yaşandıktan sonra hangi işlemlerin uygulandığını firmaya bildirmekle mükelleftir. Eksik bilgilendirme olması durumunda analiz ücreti yanı sıra ek yapılan işlemlerin ücreti yansıtılacaktır.
20 GMKA A.Ş. ‘i analiz raporunda belirttiği işlem süresince veri kurtarma işlemini tamamlar. Verilen bu tarih tahmini olup, işleme göre uzayabilir.
21 Veri kurtarımı mümkün olmayan cihazlarda işlem sonrası “Veri Kurtarma İşlem Raporu” düzenlenir. İşlem raporu Ekspres hizmet alan müşterilerimiz için ücretsiz olup, standart hizmet alan müşteriler için ücretlendirilir. Bu rapor ıslak imzalı olarak sunulmakta olup, Firma referansı ile ilgili kurumlara sunulabilir.
22 Firma tarafından işlemleri bitirilen ve bilgilendirme yapılan cihazların 90 gün içerisinde teslim alınmaması durumunda disk arşive kaldırılır ya da imha edilir.
23 Veri kurtarımı sonrası müşterinin temin edeceği ya da firma aracılığı ile satın alacağı disk üzerine aktarım yapılabilir. Veri kurtarım yapılan cihaz üzerinde veri teslimatı yapılmaz.
24 İşlem sonucunda analiz raporunda belirtilen ücret müşteri tarafından ödendikten sonra veriler teslim edilir. Ödeme; nakit, kredi kartı ya da banka havalesi ile yapıldıktan ve firma hesaplarına geçtikten sonra veri teslimatı yapılabilmektedir.